Häärzligg Willkomme

Mitmache
Willsch aggdiv wärde bi de HUNNE?
Sujet 2024: Dr Rooti Haan (5. Juli 1417)
S'diisjöörige Sujet an dr Fasnacht 2024 vo de HUNNE BASEL
Fasnachtsprogramm 2024
Do triffsch d'HUNNE BASEL aa während de drey scheenschte Dääg
Vogelfrei
"Vogelfrei" lautet das Sujet der Basler Fasnacht 2024

Weitere Einträge