und do findsch die Aktive Hunne...
als Passive amälde
Gschicht vo de Hunne
do chasch ebbis looswärde ...
numme fir die Aktive
do findsch e paar Bildli
do triffsch d Hunne aa!
schigg e Noochricht an d Hunne
do kasch d Religgd erwärbe